Hart Walker Türkiye

Hart Walker nedir?

İngiltere’de geliştirilmiş ve üretilmekte olan Hart Walker, çocuğun elleri serbest bir şekilde, bağımsız ve düzgün bir patern ile yürümesini sağlayan bir yürüme yardımcısıdır. 

Uzun yıllardır dünyada pek çok ülkede başarıyla kullanılmaktadır.

Hart Walker çocuğun mevcut rehabilitasyon programı paralelinde kullanılır. Cihaz her çocuğun vücut yapısına ve ihtiyacına göre özel olarak üretilir ve uygulanır. Çocuğun büyüme ve gelişimi doğrultusunda ayarlanarak, gerekti¤i sürece ve yıllar boyunca kullanılabilir.

Hart Walker özellikleri

Çocuğun kalça ve bacaklarına bağlanan, eklemli destekleyici elemanlar, çocuğun adımlarına kılavuzluk eder. Bu şekilde bacaklardaki “makaslama” ya da “parmak ucu basma” gibi istenmeyen hareketleri engeller.

Cihaz bacaklar arasındaki olası farklılıklara göre ayarlanabilir, istenen hareketler desteklenebilir ve istenmeyen hareketler engellenebilir. Üst gövdeye uygulanacak olan destek çocuğun ihtiyacına göre belirlenir.

Cihaz çocuğun büyüme ve gelişimine uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir.

Hart Walker kimler için uygundur?

Cerebral palsi, spina bifida, kas hastalıkları gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklarına yol açan hastalıklar sonucu yürüyemeyen çocukların Hart Walker kullanarak yürüme olanağı› bulunmaktadır.

Bir çocuğun Hart Walker kullanabilmesi için ayakta durabilmesine, bağımsız oturabilmesine, hatta baş kontrolünün olmasına gerek yoktur. Üst gövdesinden desteklendiğinde adım atma yeteneğine sahip çocuklar, Hart Walker kullanımı açısından değerlendirilebilir. Çocuğun Hart Walker kullanımına uygun olup olmadığı yapılacak deneme ve değerlendirme sonucunda belirlenecektir.

Hart Walker yararları

• Kas ve kemik gelişimine yardımcı olarak deformitelerin ve olası ameliyat gereksinimlerinin azalmasını sağlar veya önüne geçer.
• Dik pozisyonda ayakta durmanın ve yürümenin kan dolaşımı, sindirim ve solunum üzerindeki olumlu etkileri sayesinde genel sağlığı ve yaşam kalitesini artırır.
• Doğru yürüme paterninin gelişmesini destekler.
• Çocuğun yaşıtları ile iletişimini artırır, oyunlara katılarak sosyalleşmesine katkı sağlar.
• Alışveriş merkezi, park gibi uygun alanlarda çocuğun ailesiyle birlikte yürüyerek vakit geçirmesini ve eğlenmesini sağlar.

Hart Walker nasıl uygulanır?

Hart Walker kullanımı düşünülen çocuklar, çocuk konusunda uzmanlaşmış fizyoterapist tarafından
merkezimizde değerlendirmeye alınır.

Uzmanımız değerlendirme ve uygulama eğitimini Hart Walker’in İngiltere’deki merkezinde almıştır.

Uygun görülen çocuklar için ölçü alınır ve gereken destekleyici aparatlar belirlenir. Bu veriler doğrultusunda cihaz çocuğa özel olarak İngiltere’de üretilir.

TOP